top of page

Seramik (Sol-Jel)

Sol-Jel teknolojisi organik ve inorganik kimyanın karışımından meydana gelir. Sol-Jel teknolojisi kullanılarak üretilen ve kullanılan kaplamalar diğer bir deyişle seramik benzeri olarak tanımlanır; seramik ile aynı özelliklerin hemen hemen çoğunu ancak seramiğe oranla daha az ölçüde gösterirler. PTFE'ye kıyasla sol-jel kaplamalar daha sert yapıdadır.

Sol-Jel ürünleri için pek çok uygulama mevcuttur. En geniş uygulama ve kullanılma alanlarından biri kaplamalardır. Koruyucu ve dekoratif kaplamalar metal ve cam başta olmak üzere diğer alt tabakalara da uygulanabilir. Mutfak ürünleri ve temel ev gereçleri için seramik, kaplamaların geliştiği alan bu alandır.

bottom of page