top of page

PTFE

PTFE که در ایران به عنوان تفلون مشهور است ترکیبی فلوروپولیمر از تترا فلوراتیلین میباشد که کاربردهای گسترده ای دارد. معروفترین برند در این زمینه برند تفلون میباشد.پی تی اف ای یک فلوروکربن جامد میباشد که وزن مولوکولی بالا و ساختار مملو از کربن و فلور آن کربردهای گسترده ای دارد.

این ماده در صنایع نچسب به خصوص ساخت ماهی تابه و سایر ظروف غذاخوری کاربرد گسترده ای دارد. این ماده به شدت از واکنش پرهیز میکند که عمده علت آن وزن بالای ساختار فلور- کربن آن است.

bottom of page