top of page

مدیریت کیفیت

  • به عنوان شرکت فلورکیم کیمیا، سیاست کیفی ما مبتنی بر اصول و روشهای ذیل میباشد:

  • ایجاد روابط مبتنی بر احترام و سود با مشتریان تجاری و همکاران، ایجاد اطمینان در موفقیت بلند مدت در آنان با در نظر گرفتن نیازها و خواسته های مشتریان آنها

  • دستیابی به تعهدات برجسته ما در برنامه ریزی، هزینه و سود

  • افزایش تحقیقات سیستماتیک و استفاده از بهترین تجربیات پیشگیری کننده در تمامی مقاطع و اطمینان از برقراری مدیریت ریسک مطمئن

  • بهبود دائمی و نوآوری بر اساس رویه های موثر تجاری، اندازه گیری و سنجشهای صحیح، بازدید و تبادل نظر با مشتریان

  • افزایش شایستگی کارکنان، خلاقیت، توانمندی و پاسخگویی آنان بر اساس برنامه های صحیح توسعه و نشان دادن مدیریت بهینه و تعهد.

  • تلاش شرکت فلورکیم کیمیا بر ارائه با کیفیت ترین محصولات و خدمات در زمینه پوششهای نچسب با مقیاس جهانی میباشد. در این مسیر، تلاش تمامی افرد مجموعه ما  در جهت ایجاد رضایت کامل مشتریان میباشد. هدف ما ایجاد رضایت صد درصدی در مشتریان میباشد.

bottom of page