top of page

درباره ما

با وقوع انقلاب صنعتی، جوامع بشری به فکر تدوین برنامه های حفظ  محیط زیست و سلامتی بشر افتادند.

در همین راستا شرکت فلورکیم نیز ضمن توسعه و بهبود دائم تکنولوژی مواد نچسب  با احساس مسولیت نسبت به زندگی و تعادل طبیعت، تحقیقیات بدون وقفه خود را انجام میدهد.

پوششهای نچسب  ما با برند فلورون ، در تسهیل تولید در بخش غذا و پخت و پز نقش بزرگی ایفا کرده است، مزایایی که در زندگی روزمره مصرف کنندگان محصولات ما به چشم میخورد:

  • هزینه و مصرف کمتر مواد شوینده

  • صرفه جویی در مصرف آب

  • صرفه جویی در مصرف انرژی

 

حفاظت از محیط زیست در اولویت ماست که با مصرف کمتر شویندها وآبدو چندان میگردد.

به امید دنیایی سالمتر....

bottom of page