top of page

Hakkımızda

Sanayi devrimi ile oluşan çevre bilinci, toplumların geleceğe yönelik; çevre ve insan sağlığı açısından planlar yapmalarına neden olmuştur.

Bu bilince sahip olan firmamız doğaya ve yaşama saygılı yapışmaz kaplama çözümlerini geliştirmeyi ana prensip olarak kabul etmiştir.

Üretimini yapmakta olduğumuz FLORON® ptfe yapışmaz kaplamalar, FLOROSİL® Dekoratif boyalar ve NOVICA® seramik kaplamalar, yemek sektöründe, üretimi kolaylaştırmasının yanında, günlük yaşantımızda diğer bazı hususlarda da fayda sağlamaktadır.

Kolay temizlenebilmesi sayesinde ;

  • Daha az deterjan

  • Daha az su ve

  • Daha az enerji kullanımını sağlamaktadır.

Daha az deterjan kullanımı sayesinde; deterjanların çevreye verdiği zararın azaltılmasını, temiz su kaynaklarının daha az tüketilmesini ve buna bağlı olarak atık su miktarının azaltılmasını sağlar.

Yüzey gözenek sayısının az olması daha hijyen pişirme ekipmanları üretimine olanak sağlamaktadır..

Daha sağlıklı bir dünya için...

bottom of page